אודות המתנס

                 

                     

 

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' משעה 08:30 עד 19:00 .
מתנ"ס - טלפון: 09-7777600 פקס: 09-7777601. 
אולם הספורט - טלפקס: 09-7967819.

 

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס:

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 1.  כללי
 1. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 2. משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ז.
 3. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת ע"פ שיקוליה.
 4. נהלי המתנ"ס אינם תקפים לחוגי בית הכושר פלג.
 5. פעילות החוגים נמשכת 10 חודשים (במרכז המוסיקה ובמועדון הטניס 11 חודשים) המתנ"ס מתחייב ל- 38 מפגשים שנתיים בפעילות של אחת לשבוע.
 6. התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית בחוג.
 7. שיעור שאינו מצויין בלוח החופשות, שיבוטל ע" המדריך או הנהלת המתנ"ס, יתקיים במועד אחר (כולל חודש יולי).
 8. השתתפות בשיעורי ניסיון מותנית במילוי טופס רישום במלואו כולל פרטי תשלום. במידה ומשתתף בחר להמשיך בחוג יחוייב גם על שיעור הניסיון. במרכז המוסיקה ייגבה תשלום גם עבור שיעור ניסיון בסך של 25% מעלות חודשית.

 

 

 1. תנאי תשלום
 1. התשלום עבור החוגים הינו שנתי והחיוב יעשה חודש בחודשו. התשלום ייעשה באמצעות כ. אשראי/שיק. בראש כל חודש עבור אותו חודש השתתפות.
 2. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.
 3. עבור המחאה שחזרה יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 20 ₪.
 4. במרכז המוסיקה, ביה"ס למחול, מרכז לאומניות ומועדון טניס - ייגבה תשלום חד פעמי עבור תוכנית העשרה כחלק בלתי נפרד מהשתתפות החוג. תלמידי שנה ראשונה במוסיקה, החל מכיתה ג', יחוייבו בעלות חד פעמית עבור קורס תיאוריה, כחלק בילתי נפרד מהשתתפות החוג. במרכז לאומניות, בחלק מהחוגים ייגבה סכום חד פעמי עבור חומרים. סכומים אלו ייגבו בתחילת השנה בשני תשלומים.
 5. משתתפי ליגות יחוייבו בתשלום חד פעמי עבור ביטוח תאונות אישיות.
 6. 5% הנחה תנתן כל חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבינהם) למעט הרכבים מוסיקליים וחוג כושר קרבי.
 7. 20% הנחה תנתן לגימלאים תושבי תל-מונד עם הצגת תעודת אזרח ותיק.
 8. משפחות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לועדת הנחות במתנ"ס עד 21/8/16 ע"פ הקריטריונים הבאים:

משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה. משפחות עם בעיות מיוחדות או סטטוס: חד- הורי, עולים חדשים ומשפחות חולי או נכות. משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה.

 

 

 1. ביטול השתתפות
 1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס . ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס, ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר.
 2. ביטול חוג יכנס לתוקפו מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המתנ"ס.
 3. המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 60 ₪.
 4. מועד אחרון לביטול השתתפות בחוג הינו 31/3/17. לאחר מועד זה יחוייב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
 5. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים