תמונת מופע: ריקודי עם בוקר

פרטי החוג

ריקודי עם

בהדרכת: נועם יערי (חוג בוקר שנתי ) 

ימי רביעי באולם הרב תכליתי

חוג מתקדמים 9:15-10:30

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים